SV
EN

Co-workers

background-cream.jpg
petter-min.jpg

Petter Nilsson

Lawyer/Partner

EDUCATION
Jur. kand., Stockholms universitet, 1988

EXPERIENCE
Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt, 1988-1990
Biträdande jurist och advokat vid Gedda & Ekdahl Advokatbyrå, 1990-1995
Delägare på Gedda & Ekdahl Advokatbyrå, 1996-2000
Delägare på Bird & Bird Advokatbyrå, 2000-2004
Delägare på ENN Advokatbyrå, 2004-2018

Delägare på JKN Advokatbyrå 2018-

PRIMARY EXPERTISE
Process- och skiljemannarätt, företags- och fastighetsförvärv, kommersiell avtalsrätt, hyresrätt

CONTACT
+46 (0)73 086 88 33
petter.nilsson@jkn.se

 

johan-min.jpg

Johan K Nilsson

Lawyer/Partner

EDUCATION
Jur. kand., Stockholms universitet, 1988

EXPERIENCE
Tingsnotarie Stockholms tingsrätt, 1988-1990
Biträdande jurist vid Ekholm & Hesselman 1990-1991
Aspirant, fiskal, t.f. hovrättsassessor och hovrättsassessor vid Svea hovrätt resp. Stockholms tingsrätt 1991-1993
Biträdande jurist och advokat vid White & Case, 1993-1998
Bolagsjurist på Skanska, 1998-2003
Bolagsjurist och chefsjurist på Peab, 2003-2016

Delägare på JKN Advokatbyrå, 2016 –

Styrelseledamot i Byggandets Kontraktskommitté (BKK) 2001-2010

PRIMARY EXPERTISE
Process- och skiljemannarätt, entreprenad- och konsulträtt, kommersiell avtalsrätt, offentlig upphandling

CONTACT
+46 (0)70 344 11 94
johan.k.nilsson@jkn.se

 

Fredrik Blomstergren

Lawyer/Partner

EDUCATION
Jur. kand., Stockholms universitet, 2008
Fil. kand. företagsekonomi, Stockholms universitet, 2010

EXPERIENCE
Hamilton Advokatbyrå, 2008
Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt, 2009-2010
Biträdande jurist och advokat vid AG Advokat, 2010-2019

Delägare på JKN Advokatbyrå 2019-

PRIMARY EXPERTISE
Process- och skiljemannarätt, entreprenad- och konsulträtt, kommersiell avtalsrätt, försäkringsrätt

CONTACT
+46 (0)73 394 28 96
fredrik.blomstergren@jkn.se


veronika-min.jpg

Veronika Lundström

Senior Associate

EDUCATION
Jur. kand., Uppsala universitet, 2004

EXPERIENCE
Tingsnotarie på Luleå tingsrätt, 2004-2006
Beredningsjurist på Stockholms tingsrätt, 2007-2018
Gästlärare i internationell privat- och processrätt på Stockholms universitet, 2011 och 2014-2016
Sekreterare på Stockholms regionala djurförsöksetiska nämnd, 2009-2018 (deltid)
Kanslichef på Centrala djurförsöksetiska nämnden, 2018 (deltid)

JKN Advokatbyrå 2018-

PRIMARY EXPERTISE
Process- och skiljemannarätt, entreprenad- och konsulträtt, kommersiell avtalsrätt, offentlig upphandling, internationell privat- och processrätt, försöksdjursrätt, GDPR och dataskyddsrätt

CONTACT
+46 (0)70 354 00 22
veronika.lundstrom@jkn.se


Jennie Siegel

Associate

EDUCATION
Juristprogrammet, Lunds universitet, 2019

EXPERIENCE
Paralegal vid Trägårdh advokatbyrå, 2018-2019

JKN Advokatbyrå 2019-

PRIMARY EXPERTISE
Process- och skiljemannarätt, entreprenad- och konsulträtt, kommersiell avtalsrätt

CONTACT
+46 (0)70 237 84 01
jennie.siegel@jkn.se


Maja Sato Nilsson

Associate

EDUCATION
Juristexamen, Stockholms universitet, 2018
The University of Tokyo, 2017-2018

EXPERIENCE
Sommarnotarie, Gernandt & Danielsson, 2016
Sommarnotarie, Kammarrätten i Stockholm, 2018
Praktikant, Sveriges ambassad i Tokyo, 2019

JKN Advokatbyrå 2019-

PRIMARY EXPERTISE
Process- och skiljemannarätt

CONTACT
+46 (0)73 505 21 36
maja.sato-nilsson@jkn.se

 

MORE ABOUT JKN AND THE PROJECTS WE’VE WORKED ON

 
background-marine.jpg