Hur allt startade

JKN startades av Johan K Nilsson under 2016. Han hade då varit borta från advokatyrket i 17 år och under den tiden skaffat sig stor erfarenhet av byggbranschen samt både juridiska och andra aspekter avseende såväl byggprojekt som affärsverksamhet i stort. Idén var och är att som advokat snabbt, enkelt och kostnadseffektivt kunna bidra med den kunskapen åt klientföretagen. 2018 anslöt Petter Nilsson. Han har stor erfarenhet av andra områden än entreprenadrätt, såsom exempelvis företagsöverlåtelser, tvister, och fastighets- och hyresrätt. Tanken bakom detta är att JKN ska kunna bistå sina klienter vad gäller merparten av deras juridiska frågor.

JKN:s medarbetare har även biträtt riskkapitalbolag i ett stort antal fastighetstransaktioner och anlitas regelbundet som skiljemän i kommersiella tvister. Johan K Nilsson har också som styrelseledamot i Byggandets kontraktskommitté (BKK) varit delaktig i att förhandla fram standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09.