SV
EN

Länkar

background-cream.jpg

BYGGANDETS KONTRAKTSKOMMITTÉ, BKK
www.foreningenbkk.se

BKK är en förening med styrelseledamöter från entreprenörer, beställare och konsulter är upphovsman till flera av byggbranschens standardavtal, t.ex. AB 04, ABT 06, ABM 07 och ABK 09.

På BKK:s hemsida finns bl.a. följande:

 • Kontraktsformulär för entreprenader till fast pris och på löpande räkning

 • BKK:s Förtydliganden

 • BKK:s yttranden till Högsta domstolen

INNOVATIONSFÖRETAGEN
www.innovationsforetagen.se

Innovationsföretagen (f.d. Svenska Teknik & Designföretagen, STD) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för bl.a. arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn i Sverige. På deras hemsida finns bl.a. olika mallar och vägledningar.

KONKURRENSVERKET
www.konkurrensverket.se

På konkurrensverkets hemsida finns bl.a. följande:

 • Vanliga ”frågor och svar” avseende upphandling och konkurrensrätt

 • Rättsfall avseende överklaganden av upphandlingar (det går exempelvis att söka på vem som har överklagat och vilken upphandlande myndighet som har fått sitt beslut överklagat).

RIKSDAGEN
www.riksdagen.se

På denna hemsida finns svenska lagar och förordningar samt förarbeten.

 

SVENSK BYGGTJÄNST
www.byggtjanst.se

Svensk Byggtjänst säljer ett stort antal handböcker och standardavtal, t.ex. AB 04, ABT 06, ABK 09 och AFF. Vidare säljer Svensk Byggtjänst AMA, MER och AFF och böcker avseende entreprenadjuridik.

SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BI
www.sverigesbyggindustrier.se

BI är byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation.

På deras hemsida kan du ladda ned bl.a. följande standardavtal:

 • BI är byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. På deras webb kan du ladda ned bl.a. följande standardavtal:

 • AB-U 07 – Allmänna bestämmelser för underentreprenader (utförandeentreprenad)

 • ABT-U 07 – Allmänna bestämmelser för underentreprenader (totalentreprenad)

 • LR06 Formulär – Ersättningsgrunder för kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten på löpande räkning

 • ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet

 • ABS 09 – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader och kontraktsformulär för sådana entreprenader

 • Hantverkarformuläret 14 – Allmänna bestämmelser med formulär

UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN
www.upphandlingsmyndigheten.se

Myndighetens hemsida innehåller mycket information om reglerna och lagstiftningen kring upphandling, med många länkar till bl.a. avgöranden och dokument från lagstiftningsprocessen. Det finns även en Frågeportal och databas med gamla frågor där myndigheten ger generella svar på ställda frågor.

 
 

HAR DU FLER FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

 
background-marine.jpg